Betingelser for anvendelse af Fashion Deals

Sidst opdateret: 2. juni 2011.

Betingelser, ansvar og rettigheder

Når du anvender tjenesten Fashion Deals (i det følgende nævnt som "Fashion Deals", "tjenesten" eller "systemet"), herunder men ikke begrænset til tjenesten tilgængelig fra webbrowsere og mobile platforme, accepterer du betingelser og vilkår beskrevet i det følgende.
 1. Privatliv
  Fashion Deals værner om dit privatliv og sørger for at dine oplysninger kun deles med andre brugere i den udstrækning det er nødvendigt for at levere en tjeneste til dig som bruger og i den udstrækning du selv tillader.
  Se særskilt beskrivelse om privatliv og private oplysninger på Fashion Deals.
 2. Dit indhold og dine oplysninger
  Du ejer al indhold, information og oplysninger som du opretter og tilføjer på Fashion Deals. Derudover gælder:
  1. For indhold der er dækket af immaterialrettigheder, herunder men ikke begrænset til billeder og videoklip, giver du Fashion Deals tilladelse (licens) til at anvende dette indhold i alle sammenhænge på tjenesten Fashion Deals uden ret til yderligere krav forudsat at anvendelsen opfylder Fashion Deals' gældende betingelser for private oplysninger. Denne tilladelse ophører, hvis indholdet eller din brugerkonto fjernes fra Fashion Deals forudsat at indholdet ikke anvendes i sammenhæng for andre brugere.
  2. Når du sletter indhold på Fashion Deals, herunder indhold dækket af immaterialrettigheder, vil dette indhold ikke længere være umiddelbart tilgængeligt for dig eller andre brugere. Indholdet kan dog fortsat eksistere på systemet i forbindelse med sikkerhedskopier og historik.
  3. Når du anvender support- eller feedback-systemer via Fashion Deals, kan dit indhold umiddelbart eller efterfølgende være frit tilgængeligt for alle uden at Fashion Deals forpligter sig til krav eller kompensation.
 3. Din og andres sikkerhed
  Fashion Deals tilstræber at gøre vores tjeneste sikker at bruge for alle. Du hjælper ved at acceptere følgende vilkår for anvendelse af tjenester på Fashion Deals:
  1. Du vil ikke bruge Fashion Deals til udbredelse af uopfordret kommercielt indhold (spam), herunder men ikke begrænset til koncepter, der kan karakteriseres som MLM eller pyramidespil.
  2. Du vil ikke systematisk opsamle private oplysninger om andre brugere.
  3. Du vil ikke tilgå Fashion Deals med automatiseret programmel, herunder men ikke begrænset til robotter, spiders og scrapers.
  4. Du vil ikke tilegne dig login-oplysninger til andre brugere eller tilgå Fashion Deals's tjenester med andre brugeres konti.
  5. Du vil ikke uploade eller linke til indhold, der kan karakteriseres som virus eller ondsindet kode.
  6. Du vil ikke chikanere andre brugere af systemet
  7. Du vil ikke bruge systemet på en måde eller med et formål, der er i strid med dansk lovgivning.
  8. Du vil ikke anvende systemet på en måde, der kan påvirke funktionsdygtigheden af tilknyttede tjenester
  9. Du vil ikke bistå eller opfordre til brud på nærværende betingelser for brug af Fashion Deals.
  10. Du vil ikke uploade billeder, video eller andet materiale, hvis du derved krænker en anden persons eller virksomheds immaterialrettigheder
  11. Du vil ikke dele din adgangskode, give adgang til din brugerkonto eller gøre noget, der kan kompromitere sikkerheden for din konto
  12. Hvis din profil lukkes pga. brud på nærværende betingelser, tillader vi ikke at du opretter en ny.
 4. Mobil platform
  1. Når du tilgår mobile tjenester fra Fashion Deals gælder de sædvanlige forbrugsomkostninger hos din teleudbyder herunder SMS og datatrafik.
  2. Nærværende betingelser gælder for mobile tjenester såvel som for tjenesten på www.fashiondeals.dk
 5. E-mails
  1. Ved anvendelse af Fashion Deals accepterer du at modtage e-mails fra Fashion Deals.
  2. Du kan til- og afmelde e-mails fra Fashion Deals på et granulært niveau.
  3. Du vil kun modtage e-mails fra Fashion Deals, der vedrører din konto og relevante aktiviteter i dine grupper med mindre du har givet tilladelse til andet.
  4. Fashion Deals kan ikke drages til ansvar for e-mails sendt gennem Fashion Deals af andre brugere på tjenesten.
 6. Annoncering
  1. Fashion Deals kan på ethvert givent tidspunkt indføre annoncering i alle tjenester og indgå partnerskab med 3. part om markedsføring og/eller tjenester
  2. Fashion Deals vil aldrig dele dit indhold eller dine oplysninger med annoncører eller partnere uden din tilladelse.
 7. Ændringer af betingelser
  1. Fashion Deals kan på ethvert givent tidspunkt ændre, tilføje eller fjerne dele af nærværende betingelser.
  2. Du forpligter dig til at holde dig opdateret med nærværende betingelser
  3. Fashion Deals forpligter sig til at meddele ændringer af betingelser via e-mail eller på de tilknyttede tjenester såfremt de opdaterede betingelser afviger væsentligt fra de eksisterende betingelser.
 8. Overtrædelse af betingelser
  1. Hvis du overtræder nærværende betingelser eller på anden måde optræder som en risiko for Fashion Deals og/eller de tilknyttede brugere, kan Fashion Deals fjerne din brugerprofil, dit indhold på de tilknyttede tjenester og adgang til de tilknyttede tjenester.
  2. Fashion Deals vil meddele dig om evt. sanktioner over din e-mail og/eller ved anvendelse af de tilknyttede tjenester.
 9. Tvist
  1. Ved nedenstående betingelser om juridiske tvister dækker "Fashion Deals" over nuværende og fremtidige ejere herunder virksomheden Cynope Internet samt Fashion Deals's stifter Hans Peter Nielsen og alle nuværende og fremtidige ansatte og partnere.
  2. Hvis Fashion Deals opnår et juridisk eller økonomisk ansvar på baggrund af dine aktiviteter på de tilknyttede tjenester, vil du holde Fashion Deals skadesløse for alle relaterede skader, tab og udgifter af vilkårlig art herunder sagsomkostninger.
  3. Din anvendelse af Fashion Deals og alle tilknyttede tjenester sker på eget ansvar. Fashion Deals tilbydes som beset uden nogen udtrykt eller antydet garanti eller reklamationsret, herunder men ikke begrænset til salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og funktionalitet ved start på anvendelse. Fashion Deals garanterer ikke at systemet er sikkert og pålideligt. Såfremt at der opstår tab af dit indhold på Fashion Deals, at dine private oplysninger utilsigtet bliver eksponerede eller at systemets tilknyttede tjenester kortvarigt eller permanent er utilgængelige for dig, fritager du Fashion Deals for ethvert ansvar og enhver forpligtelse og fra alle krav og skader, der måtte opstå i denne relation. Fashion Deals er ikke ansvarlig for aktiviteter, indhold eller data fra systemets brugere eller tredjepart og du fritager Fashion Deals fra alle krav og skader, kendte eller ukendte, der måtte opstå eller på nogen måde er relaterede til ethvert krav du har fra enhver bruger eller tredjepart.
 10. Definitioner
  1. Ved "Fashion Deals" menes funktioner og tjenester, der tilbydes gennem Fashion Deals herunder gennem
   1. Hjemmesiden www.fashiondeals.dk og andre tilknyttede hjemmesider med varemærket "Fashion Deals"
   2. Tjenester på subdomæner til fashiondeals.dk
   3. Internationale versioner
   4. Mobile versioner
   5. Mobile applikationer
   6. Udvidelsesmoduler til eksterne hjemmesider
   7. E-mail-opdateringer og -abonnementer.
  2. Ved "information" eller "oplysninger" menes fakta og anden information om dig, herunder de aktiviteter du laver.
  3. Ved "indhold" menes ethvert bidrag til Fashion Deals, der ikke er inkluderet i definitionen af information.
  4. Ved "anvende" menes enhver brug, kopiering, visning, distribution, modifikation, oversættelse og afledte værker deraf.
 11. Andet
  1. Hvis en delmængde af de nærværende betingelser skønnes for ugyldige, gælder de resterende betingelser fuldt ud.
  2. Ingen af de nærværende betingelser forhindrer Fashion Deals i at agere i henhold til gældende lov.
  3. Hvis Fashion Deals ikke håndhæver en eller flere af de nærværende betingelser, ændrer det ikke på gyldigheden af nærværende betingelser.
  4. Nærværende betingelser udgør en hel aftale mellem dig og Fashion Deals og erstatter enhver tidligere aftale eller anvendelsesbetingelser.